O mně

Dobrý den,

Jmenuji se EVA JANOUŠKOVÁ a jsem REGISTROVANOU NUTRIČNÍ TERAPEUTKOU a LAKTAČNÍ PORADKYNÍ.  

Pocházím z města Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. Zde jsem také vystudovala osmileté všeobecné gymnázium. Již na střední škole mne zajímaly přírodní vědy, hlavně biologie člověka a vše ostatní, co souviselo s fungováním lidského těla. Z toho důvodu jsem si pro studium na vysoké škole vybrala, pro mne velice zajímavý obor zabývající se lidskou výživou, Nutriční terapii.

 Jez to, co máš rád, ale snaž se, aby to, co máš rád, bylo taky zdravé. E.J.

DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ

 • Vystudovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, program Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut.
 • V roce 2014 jsem ukončila navazující magisterské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, obor Nutriční specialista.
 • Nutriční terapeut a nutriční specialista je specialista v oblasti klinické výživy, který je schopen v praxi diagnostikovat a napravovat výživové problémy, jak populace zdravé, tak i nemocné. Náplň práce bychom tedy jednoduše mohli popsat jako léčbu stravou. Nutriční terapeut a nutriční specialista se věnuje činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin.
 • Dále jsem absolventkou certifikovaného kurzu Laktační poradce - Zdravotník a mám osvědčení k provozování laktačního poradenství (zaměřeného na management a problematiku kojení). Kurz byl pořádán Laktační Ligou a akreditován WHO-UNICEF (více zde).

MŮJ CÍL

 • Mým cílem je pomáhat klientům v dosažení společně stanovených nutričních cílů spojených s optimalizací životního stylu a podávat ucelené a kvalitní informace z oblasti, která mne velmi zajímá a baví. Sama z praxe vím, jak může někdy být těžké orientovat se v nepřeberném množství informací valících se na nás z Internetu. 

NEUSTÁLE SE VZDĚLÁVÁM A ŠKOLÍM

 • Sbírám zkušenosti při praxích, účastí na odborných konferencích a seminářech, dále pak absolvováním certifikovaných kurzů a četbou odborné literatury jak české, tak zahraniční.
 • Jsem absolventkou odborného kurzu pořádaného společností Nutriacademy, s.r.o. a držitelkou certifikátu "Redukční a sportovní výživa, provoz poradny".
 • V současnosti se dále vzdělávám a sbírám zkušenosti také v Německu.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

DALŠÍ AKTIVITY

 • Mimo jiné jsem se v rámci Rekondičního centra VŠTJ MEDICINA PRAHA v Mladé Boleslavi spolupodílela na vedení tříměsíčního redukčního programu, který zde probíhal od září do konce listopadu 2011. Další redukční program pod mým vedením začínal v únoru 2012. S RC v současné době již nespolupracuji.
 • Publikační činnost.
 • Provoz online poradny.
 • Facebooková skupina Kompletní nutriční a laktační poradenství. Zde pravidelně sdílím novinky a zajímavostí ze světa výživy.
 • Dosavadní praxe: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,  IKEM v Praze, Masarykův onkologický ústav v Brně, Fakultní nemocnice Brno atd.

MOTTO

 • Mé motto:

"Každý máme dvě ruce. Jednu, abychom pomohli sobě a druhou, abychom pomáhali ostatním."

 

Bude pro mne velkou ctí a potěšením pomoci i Vám, neboť právě pevné zdraví je tím největším bohatstvím.

EJ.

Kontaktujte mne zde

Stránka otevřena 13252 krát